Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Vị trí: Chuyên gia tư vấn chiến lược liên minh

  |   Viết bởi :

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học kĩ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID đồng thời là thành viên nòng cốt của nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, bảo vê môi trường không khí và phát triển Xanh cho Việt Nam và khu vực Mê Công.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng đồng thời là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của biến đối khí hậu. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách về Tăng trưởng Xanh, cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng kế hoạch hành động Paris. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm sao để huy động được nguồn tài chính hỗ trợ cho phát triển Các bon thấp ở Việt Nam. Bài toán này đòi hỏi nỗ lực và sáng kiến của tất cả các bên liên quan bao gồm cả các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, NGOs, cộng đồng và sự hỗ trợ của các đối tác phát triển ở Việt Nam. Để thúc đẩy dòng tài chính đầu tư vào phát triển carbon thấp tại Việt Nam, GreenID nhận thấy sự cần thiết hình thành một Liên minh hành động vì Tài chính Khí hậu giữa các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp, ngân hàng, cấp chính quyền địa phương và các đối tác phát triển. Sự hình hình Liên minh sẽ giúp kết nối, điều phối các nguồn lực để cùng nhau vận động và thực hiện các chương trình phát triển Các bon thấp trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp…  Trong giai đoạn đầu hoạt động, liên minh có thể dành ưu tiên thúc đẩy đầu tư vào năng lượng xanh và đề xuất cơ chế tạo nguồn tài chính cho năng lượng sạch ở Việt Nam.

Theo đó, GreenID cần tuyển 01 một chuyên gia tư vấn chiến lược cho việc hình thành và xây dựng chiến lược hoạt động của liên minh hành động vì Tài chính Khí hậu với các công việc như miêu tả sau đây.

1. Yêu cầu công việc

1.1. Nội dung công việc

- Đánh giá rà soát về thực trạng và lộ trình chính sách về Đầu tư và Tài chính cho phát triển Các bon thấp tại Việt Nam;

- Góp ý cho đề xuất cơ chế tạo nguồn tài chính cho năng lượng sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam;

- Rà soát phân tích các bên liên quan cùng tổ chức thành viên sáng lập để xác định các đối tác tiềm năng và phù hợp của Liên minh;

- Hỗ trợ thúc đẩy và dẫn dắt quá trình thảo luận xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho liên minh;

- Tham gia các cuộc họp với các tổ chức thành viên sáng lập;

- Tư vấn cơ cấu liên minh và cách thức hoạt động của liên minh;

- Phác thảo và xây dựng tài liệu chiến lược và kế hoạch hành động của liên minh;

- Hỗ trợ liên kết với các đối tác và mở rộng chia sẻ hoạt động của liên minh.

1.2. Yêu cầu đối với chuyên gia

- Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực khí hậu, năng lượng, tài chính carbon;

- Am hiểu về chính sách và thực tiễn hoạt động của các liên minh tại Việt Nam trong lĩnh vực khí hậu, năng lượng và tài chính;

- Có tư duy chiến lược và kinh nghiệm tư vấn, cố vấn chiến lược cho các tổ chức NGOs, mạng lưới hoạt động ở Việt Nam;

- Có kỹ năng nghiên cứu, tư duy tổng hợp, phân tích, phản biện, chủ động trong công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

- Có kỹ năng về viết chiến lược, kế hoạch bằng cả tiếng anh và tiếng việt;

- Ưu tiên những người am hiểu sâu rộng về cơ chế tài chính cho năng lượng xanh.

2. Kết quả mong đợi

- Một bản đánh giá sơ bộ thực trạng thúc đẩy đầu tư tài chính Việt Nam (tiếng anh và tiếng việt);

- Tài liệu chiến lược cho liên minh trong đó phân tích bối cảnh, tính cấp thiết và cơ sở của việc hình thành liên minh, chiến lược kèm theo kế hoạch hoạt động của liên minh (tiếng anh và tiếng việt);

- Văn bản điều lệ giới thiệu về liên minh, cách thức hoạt động và cơ cấu của liên minh (tiếng anh và tiếng việt).

3. Thời gian thực hiện và kinh phí

- Thời gian thực hiện từ 10/03/2019 – 15/6/2019.

- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà trài trợ.

4. Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi thư quan tâm kèm CV, Thư bày tỏ nguyện vọng và Bản kế hoạch hoạt động trên định dạng cùng 1 file với tên file “SEACA _Tên ứng viên” về địa chỉ:

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Email: info@greenidvietnam.org.vn

Số điện thoại: 024 379 563 72