Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Đăng ký tham gia Lễ ra mắt Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam

  |   Viết bởi : Xuân Quyên

LỄ RA MẮT LIÊN MINH HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VIỆT NAM CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA) là sáng kiến ...

LỄ RA MẮT LIÊN MINH HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VIỆT NAM CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ

Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA) là sáng kiến của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và WWF-Việt Nam, đồng thời là một thành viên của ACA quốc tế, ra đời với tầm nhìn hướng tới nền kinh tế carbon thấp vì sự an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Liên minh kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp xanh, an toàn, bền vững với chi phí hợp lí, hiệu quả cho người dân Việt Nam.

Lễ Ra Mắt “Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam” chính thức được tổ chức, nhằm mục tiêu công bố các thành viên nòng cốt chính thức tính đến tháng 8/2019, đồng thời kêu gọi sự tham gia hợp tác của các bên liên quan cùng đóng góp cho mục tiêu ứng phó với biển đổi khí hậu ở Việt Nam.

Thời gian & Địa điểm:
8:30-12:00 ngày 21/8/2019, Huế
8:30-12:00 ngày 23/8/2019, TP.HCM

Đăng ký tham gia sự kiện tại link (Sự kiện chỉ mở đăng kí TP.HCM)
https://forms.gle/GP8ydBf3c4RCymSM9 
Thời hạn đăng ký: 23h59', 21/08/2019

Lưu ý: BTC sẽ gửi email xác nhận cho những người đăng ký tham dự thành công sau 36 giờ nhận được đơn đăng kí chính thức.

Thông tin liên hệ:
Nguyễn Ngọc Minh Châu - 084 941 3393 - nnmchau.greenid@gmail.com

#VCCA #Vietnamcoalition4climateaction #MGHs #Millionsgreenhomes#LienminhhanhdongvikhihauVietnam