Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tuyển dụng

Hình minh họa
 
Mời thầu: Lắp đặt hệ thống 50 đèn đường năng lượng mặt trời cho cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Lắp đặt hệ thống 50 đèn đường năng lượng mặt trời  cho cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Trung tâm Phát triển Sáng tạo ...

  Lượt xem : 1197
Hình minh họa
 
Mời thầu 90 đèn đường Năng lượng mặt trời

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động không vì mục đích, nhuận của Việt Nam, được thành lập dưới ...

  Lượt xem : 1100
Hình minh họa
 
Tuyển chuyên gia xây dựng các video trong dự án  

Tuyển chuyên gia xây dựng các video trong dự án  

  Lượt xem : 748
Hình minh họa
 
Tuyển dụng chuyên gia đánh giá dự án E-Enhance

GreenID tuyển dụng chuyên gia đánh giá dự án "Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và cải thiện điều kiện sống cho người dân tại Việt Nam".

  Lượt xem : 1221
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Quản lý truyền thông

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển 01 Quản lý truyền thông

  Lượt xem : 1361
Hình minh họa
 
Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tuyển Cán bộ truyền thông

  Lượt xem : 1571