Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Hoạt động của GreenID

Hình minh họa
 
Thư kiến nghị về dự thảo Luật BVMT sửa đổi của Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm

Thư kiến nghị của Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm về Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) phiên bản 7 thảo luận tại kỳ hợp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

  Lượt xem : 297
Hình minh họa
 
Trường học mở trên đỉnh toà nhà cao nhất Đông Nam Á để bảo vệ trẻ em khỏi ô nhiễm không khí

Sáng kiến "The High school" - Trường học mở trên đỉnh toà nhà cao nhất Đông Nam Á để bảo vệ trẻ em khỏi ô nhiễm không khí

  Lượt xem : 92
Hình minh họa
 
Thư kiến nghị xem xét chưa thông qua dự thảo Luật BVMT sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Các liên minh, tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng gửi thư kiến nghị xem xét chưa thông qua dự thảo Luật BVMT sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

  Lượt xem : 244
Hình minh họa
 
Khởi động chương trình Trường học xanh tại Hệ thống giáo dục Sky-Line

Ngày 2/11, Hệ thống giáo dục Sky-Line kết hợp với Trung tâm phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) thực hiện lộ trình xây dựng Trường học xanh bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

  Lượt xem : 62
Hình minh họa
 
Truyền thông về các mô hình năng lượng bền vững ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Từ ngày 20-28 tháng 10 năm 2020, GreenID tổ chức các buổi truyền thông về mô hình năng lượng bền vững tại 3 xã thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

  Lượt xem : 77
Hình minh họa
 
Hội thảo Chia sẻ kết quả khảo sát doanh nghiệp tham gia dự án “Trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu”

Ngày 27/10/2020, GreenID phối hợp cùng với Hội Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo Chia sẻ kết quả khảo sát doanh nghiệp tham gia dự án “Trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu” tại hội trường của Hội phụ nữ.

  Lượt xem : 97