Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tin tức & sự kiện

Hình minh họa
 
TOP 10 xu thế điều tiết điện năm 2021

Noah Garcia là chủ nhiệm chính sách tại Advanced Energy Economy, một hiệp hội công nghiệp dành cho các công ty năng lượng sạch. Nội dung đóng góp này thể hiện quan điểm của tác giả, không phải của Canary Media.

  Lượt xem : 770
Hình minh họa
 
Tổng kết các kết quả Dự án E-Enhance qua 4 năm

Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu ...

  Lượt xem : 779
Hình minh họa
 
Nhận được 144 triệu đô la để thương mại hóa pin kim loại lỏng

Ambri Inc., một nhà phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng pin dài hạn theo một mô hình spin-off của MIT, đã bảo đảm tài trợ 144 triệu đô la để thúc đẩy hóa học pin kim loại lỏng canxi-antimon.

  Lượt xem : 824
Hình minh họa
 
Các kết quả chương trình Trường học Xanh (Dự án E-Enhance)

Riêng với chương trình Trường học Xanh, dự án đã tiếp cận tới 14 trường học với hơn 520 học sinh và giáo viên tham gia trực tiếp chương trình Trường học Công dân Xanh với nhiều hoạt động thiết thực và hấp dẫn.

  Lượt xem : 1715
Hình minh họa
 
LỄ TỔNG KẾT DỰ ÁN E- ENHANCE

Ngày 30/7/2021, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã cùng phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)....

  Lượt xem : 2218
Hình minh họa
 
Thông cáo báo chí: Chia sẻ và lan tỏa tương lai xanh vì một Việt Nam phát triển bền vững

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã cùng phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ...

  Lượt xem : 1571